Sukawa Kougen Ubunuma Marsh/Ichinoseki, Iwate

photo

สามารถเที่ยวชมได้โดยเดินทางผ่าน เส้นทางปีนเขา "ถนนชมวิวธรรมชาติ (อุบุนุมะคอร์ส)" สามารถสนุกกับการเที่ยวชมบริเวณ โดยรอบแบบไปเช้าเย็นกลับได้

ไปยังรายการจุด