Kawarage Jigoku/Yuzawa, Akita

photo

มีก๊าซกำมะถันพวยพุ่งออกมาพันธุ์ไม้จึงไม่สามารถเติบโตได้ ภูเขาทั้งลูกจึงเต็มไปด้วยทิวทัศน์ของหินสีขาวที่มีรูป ร่างเหมือนสัตว์อสูรต่างๆ สร้าง บรรยากาศที่เหมือนกับนรกขึ้นมา และนับได้ว่าเป็น 1 ใน 3 ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ของญี่ปุ่นอีกด้วย

ไปยังรายการจุด