Oyasukyo Gorge Large hot spring/Yuzawa, Akita

photo

"หุบเขาโอยาสุ" หุบเขารูปตัววีที่เกิดจากการกัดเซาะ สองฝั่งแม่น้ำของกระแสน้ำเชี่ยวกรากของแม่น้ำมินาเสะ ซึ่งคุณจะได้เพลิดเพลินกับใบไม้ผลิใหม่เขียวขจีใน ช่วงฤดูใบไม้ผลิ ใบไม้เปลี่ยนสีเป็นสีแดงในฤดูใบไม้ร่วง และ "ชิกักโคะ" หรือแท่งน้ำแข็งย้อยขนาดใหญ่ทอดยาวลงมาในหุบเขาช่วงฤดูหนาว

ไปยังรายการจุด