Shinyu Onsen Kurikomaso/Miyagi, Kurihara

photo

บ่อออนเซ็นที่ความสูง 600 เมตรจากระดับน้ำทะเลซึ่งห้อมล้อม ไปด้วยป่าต้นบีช เป็นที่กล่าวขานกันว่าเป็น "บ่อน้ำร้อนมายา" เป็นสถานที่ที่ช่วยเยียวยาให้ผู้ที่มาปีนเขาหายจากความเหนื่อยล้ามาตั้งแต่สมัยก่อน ถือเป็นสถานที่พักในบ่อน้ำร้อนลี้ลับที่มีความเฉพาะในวัฒนธรรมการเยียวยาด้วย น้ำพุร้อนที่มีมาแต่ช้านานของญี่ปุ่นที่มีน้ำผุดจากต้นน้ำตามธรรมชาติ

ไปยังรายการจุด