ข้าวหน้าปลาคุริโคมะ โคเออิวานะด้ง /Miyagi, Kurihara

photo

ข้าวหน้าปลาอิวานะด้งที่โดดเด่นเฉพาะตัว ใช้ปลาอิวานะเนื้อแน่นที่เติบโตในน้ำใสสะอาด ของเชิงเขาคุริโคมะ สามารถลิ้มลองรสชาติกันได้ที่ร้านในย่านโคเอไปยังรายการจุด