อิจิโนะเซคิ ฮารามิยาก/Ichinoseki, Iwate

photo

Photo Provided By: Kawashima Printing Co., Ltd.

เนื้อส่วนกระบังลม (ฮารามิ) ที่มีจำนวนน้อยมาก โดยไก่ 1 ตัวจะมีเพียง 10 กรัมเท่านั้น นำมาผัดกับซอสรสชาติเผ็ดๆ หวานๆ เป็นอาหารพื้นบ้านทั่วไปของที่นี่ไปยังรายการจุด