Asabu Valley/Miyagi, Kurihara

写真

ที่ต้นน้ำของแม่น้ำฮาซามะที่ไหลไปด้านจังหวัดมิยางิ มีช่องเขาทอดยาวประมาณ 1.6 กม. มีน้ำตก 2 แห่งคือ "ชิคังโนะทาคิ" และ "ฟุโดโนะทาคิ" เป็นช่องเขาที่สวยงามและมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งต้นไม้เขียวขจีช่วงต้นฤดูร้อนช่วงเดือนพ.ค. และใบไม้สีแดงช่วงเดือนต.ค. มีความสวยงามเป็นพิเศษ

ไปยังรายการจุด