Geibi Gorge/Ichinoseki, Iwate

写真

"ช่องเขาเกบิเค" หนึ่งในทิวทัศน์ชื่อดังหนึ่งร้อยอันดับของญี่ปุ่น เป็นช่องเขาที่สองฝั่งของแม่น้ำเป็นหน้าผาชันที่มีความสูงกว่า 100 เมตร สามารถร่องเรือโดยใช้เวลาประมาณ 90 นาทีเพื่อชมทิวทัศน์ที่สวยงามแตกต่างกันไปตามฤดูกาล

ไปยังรายการจุด