Genbi Ravine/Ichinoseki, Iwate

photo

"ช่องเขาเก็นบิเค" ที่เกิดจากหินผาขนาดใหญ่ถูกกัด เซาะโดยกระแสน้ำของแม่น้ำอิวาอิที่ไหลสู่เมืองอิจิโนะเซคิ สามารถชมทิวทัศน์ที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงของ กระแสเชี่ยวที่ต้นน้ำและแอ่งน้ำที่น้ำไหลเอื่อยๆ บริเวณปลายน้ำได้จากเส้นทางเดินเที่ยวของที่นี่ ของ ดังของที่นี่คือขนม "คักโคะดังโงะ" ที่อยู่ฝั่งตรงข้าม ของแม่น้ำ ซึ่งจะเสิร์ฟโดยนำขนมใส่ตะกร้าแล้วห้อยส่งด้วยเชือก

ไปยังรายการจุด